HYBRIDE PANEEL ZONTHERMISCH EN ELEKTRICITEITOPBRENGST

Het eerstel Hybride paneel dat de warmte van de zon afgeeft en tevens elektriciteit opwekt.

Triple Solar PVT-Paneel