Kunstofdaksystemen

Functie van een dak
De functie van een dak moet duurzame bescherming tegen het externe milieu aan een gebouw en gebruiker bieden. De onbeschermde daken worden blootgesteld aan de elementen van elk aard: zon, wind, regen, temperatuur wisselingen en ook verontreiniging.
De beschermde maatregelen die zouden moeten worden getroffen voor: 

  - Weersinvloeden
  - Sterkte en stabiliteit
  - Thermische isolatie
  - Brandveiligheid
  - Geluidsbescherming
  - Esthetische eisen

Onbeperkte mogelijkheden…..
Naast de traditionele bitumineuze daksystemen, zijn wij vooral gespecialiseerd in het aanbrengen van daken met kunststof dakbedekkingmaterialen. Materialen zoals PVC, EPDM en TPO/TPE. Deze kunststoffolies bieden ruime mogelijkheden voor vrijheid in ontwerp voor architecten. Door de ideale eigenschappen zoals flexibiliteit, modieusheid en vochtwerendheid, kan het materiaal eenvoudig in ruim uiteenlopende vorm en kleur worden aangebracht. Hierdoor zijn de combinatie- en uitvoeringsmogelijkheden bijna onbegrensd. Bovendien is kunststof ook zeer geschikt voor complexe of extreem grote oppervlakten.

Talloze voordelen
De levensverwachting van kunststof ligt tussen de 25 tot 35 jaar en is daarmee 10 tot 15 jaar langer dan de levensverwachting van bitumineuze producten.
Aan een kunststofdak heeft u enkel eenmalig jaarlijks reinigingsonderhoud, terwijl het onderhoud bij bitumineuze daken in de loop der jaren alleen maar intensiever wordt.
Kunststoffolies hebben een gesloten levenscyclus en zijn daardoor minder belastend voor het milieu dan bitumineuze dakbedekkingmaterialen. Aanbrengen van kunststofdaken is minder arbeidsintensief  als bitumineuze daken. Dit komt mede doordat men minder afhankelijk is van de weersomstandigheden.
Door bovengenoemde voordelen bereikt men een betere prijs-kwaliteitverhouding, waardoor het marktaandeel van kunststofdaksystemen sterk toeneemt ten opzichte van bitumineuze producten.

Vacuümdaksystemen®

Inleiding
Drukverschillen onstaan wanneer een gebouw blootgesteld wordt aan de wind. Negatieve druk ontstaat boven het dak en positieve druk ontstaat in het gebouw indien er sprake is van een windopen-constructie. Het dakbedekkingsysteem dient dusdanig te worden aangebracht dat de windbelasting doorgegeven kan worden aan de rest van de constructie.

Teneinde dit te bereiken bestaan er vier bevestigingsmethoden:
- Geballaste, losliggende systemen
- Volledig en partieel gekleefde systemen
- Mechanisch bevestigde systemen
- Vacuümdaksysteem®

Onderstaand volgt een beknopte toelichting op bovengenoemde vacuümtechniek.

Wanneer de wind over het dak blaast veroorzaakt dit een negatieve druk. Er wordt als het ware aan de dakbedekking getrokken. Hierdoor wordt het lucht tussen de dakbedekking en de onderliggende constructie vergroot. Deze negatieve druk is het grootst in de hoeken van het dak en langs de dakranden.
Om te voorkomen dat er lucht tussen de dakbedekking en de onderliggende constructie komt, worden er speciale ontluchtingen geplaatst, op die plaatsten waar de negatieve druk het grootst is. De lucht wordt als het ware tussen de dakbedekking en de onderliggende constructie uitgezogen, waardoor het dak zich vacuüm zuigt.
Op basis van uitgebreide studie naar luchtstromen en een ruime hoeveelheid aan praktijkervaring kan exact aangegeven worden, waar en hoeveel van deze speciale ontluchtingen moeten worden geplaatst. Het speciale aan deze ontluchtingen is, dat ze wel de lucht eruit laten, maar dat er geen lucht in kan.

Voorwaarden
Voorwaarden voor het kunnen toepassen van het Vacuüm dak® is, dat zowel de onderliggende constructie als de bevestiging van de nieuwe dakbedekking winddicht dienen te zijn, of voldoende winddicht in relatie tot de capaciteit van de speciale ontluchtingen. In de praktijk wordt een 100% winddichte constructie nagestreefd, zodat de ontluchtingen slechts dienen als extra zekerheid mochten er toch lekkages in de winddichtheid ontstaan.

Op basis van deze voorwaarden zijn met name onderconstructies van beton en hout zeer geschikt. Daarnaast is het systeem ideaal voor renovatie van bestaande daken, waar het bestaand dakbedekkingsysteem nog intact is en nog voldoende bevestigd is aan de onderconstructie.


Hier een voorbeeld van een vacuüm dak.

Conclusie
Het Vacuümdak® is een in het buitenland reeds veel toegepaste bevestigingsmethode welke voldoet aan alle eisen voor wat betreft windbelasting. Dankzij de eenvoudige applicatiemethode is het systeem economisch interessanter dan andere bevestigingsmethoden. Doordat het systeem los ligt is het eenvoudig in de toekomst gescheiden af te voeren. Daarnaast is het geschikt voor constructies die om een lichtgewicht dakbedekkingsysteem vragen; factoren die het Vacuümdak® zeer milieuvriendelijk maken. De combinatie van de ontluchtingen en het vacuümeffect zorgen ervoor dat het systeem tot een van de best geventileerde dakbedekkingsystemen behoort.